Select Page

Универзален јазик на оптичката уметност
Рецензија (кон изложбата на Виктор Вазарели, МСУ, Скопје, 2008)

Автор: Надица Смилевска

Објавена во Дневник, Скопје
02.05.2008

 

Рецензија: PDF mk