Select Page

Ум
Самостојна изложба

Здравко Круљ
Текст: Лиљана Христова

 

Уметничка галерија, Битола
18.06.1998

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)