Select Page

Уметност со сопствена боја
Осврт (кон изложбата „40 Години македонски ликовно творештво 1944 – 1984, МСУ, Скопје, 1984)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
11.08.1984

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата