Select Page

Уметност – предел – архитектура
Изложба и предавање
„Увод во изложбата” – предавање на Дитер Ханиш
Музеј на современата уметност, Скопје
Отворање: 26.10.1984, 18: 00 ч.

 

Покана: PDF mk