Select Page

Уметност на маргините
Осврт (кон изложбата на графики на Пјер Алешински, Уметничка галерија, Скопје, 1983)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
22.02.1983

 

Осврт: PDF mk