Select Page

Уметноста суштествува дури низ комуникацијата со неа

Излагање на Кирил Темков на Деветиот светски конгрес на естетичари, Дубровник, август 1980

Објавено во Нова Македонија, Скопје
31.08.1980

 

Текст: PDF mk