Select Page

Излез бр.11

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Февруари 2014

 

 

Главен уредник: Фросина Стојковска

Текстови: Јана Колева…

Застапен автор: Дијана Богдановска

Содржини: Уметноста на постчовечкото…

 

Публикација: PDF mk