Select Page

Уметноста како единствен можен начин на живот
Интервју со Искра Димитрова

Автор: Јасна Франговска

Објавено во Денес, Скопје
24.06.1999

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата