Select Page

Уметноста и парите се секогаш во конфликт

Интервју со Сузана Милевска

Разговарал: Стојан Синадиновски

Објавено во Старт бр.106

02.02.2001

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)