Select Page

Уметноста е субверзивен симптом
Интервју со Мишко Шуваковиќ
Автор: Дејан Буѓевац

Објавено во неделениот весник „Глобус” број 63, Скопје
01.07.2008

 

Интервју: PDF mk