Select Page

Уметноста е свест за себе – свест за човечкото постоење
Интервју со Петар Лубарда

Автор: Петре Бакевски

Објавено во Студентски збор, Скопје
25.11.1966

 

Интервју: PDF mk