Select Page

Уметноста е одбранбена реакција на најпотиснатото во човекот
Напис / разговор со Глигор Чемерски

Автор: Катерина Богоева
Изјави: Лиљана Христова, Гордана Цветанова

 

Објавено на utrinski.com.mk
30.03.2007

 

Напис: PDF mk