Select Page

Уметноста дава друга слика за Македонија
Интервју со Расел Џонсон
Разговарала: Ј(асна) Ф(ранговска)

Објавено во Македонија денес, Скопје
20.03.1999

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)