Select Page

Уметничкото богатство на Македонија

Публикација

 

Издавач: Македонска книга

Година: 1984

 

 

Редакциски  одбор: Цветан Грозданов, Славко Јаневски, Фахри Каја, Блаже Коневски, Радуле Костовски, Димче Коцо, Матеја Матевски, Иван Микулчиќ, Антоние Николовски, Душко Поповски, Георги Сталев, Георги Старделов, Никола Тодоров

Текстови: Славко Јаневски, Иван Микулчиќ, Блага Алексова, Гордана Цветковиќ – Томашевиќ, Вера Битракова, Бошко Бабиќ, Крум Томовски, Димче Коцо, Петар Миљковиќ- Пепек, Владимир Мошин, Коста Балабанов, Антоние Николовски, Зое Личеноска, Борис Чипан, Ангелина Крстева

Автори на дела репродуцирани во публикацијата: зографи Михаило и Евтихиј, зограф јеромонах Макариј, школа на Јован Кратовски, Димитар Зограф, Јован Зограф, Димитар Андонов, Ѓорѓи Зографски, Андреја Дамјанов, Михаил Зиси, зограф Теодосиј, Коста Ванѓеловиќ, Димитар – Дичо Крстевич, Ѓорѓу Наваков Џангар,

Автор на колорите: Благоја Дрнков
Фотографии: Ристо Шапкар, Кирил Билбилоски

Публикација: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)