Select Page

Уметнички слики од македонски автори наследени во процесот на сукцесија на поранешна СФРЈ
Групна изложба

НУ национална галерија на Македонија – Мултимедијален центар „Мала станица“, Скопје
Отворање: 3 декември 2016, 12:00 ч.

Во организација на Министерство за надворешни работи на РМ, Министерство за култура на РМ и национална галерија на Македонија