Select Page

Уметнички слики на познати македонски автори потопени во фекалии
Напис

Автор: Ивана И. Манасиевска; изјава: Благоја Ристески Платнар

 

Дневник бр. 2023
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Дневник. Во моментот на преземањето, различни броеви на весникот се датирани со 18 март 2006.

Напис: PDF mk