Select Page

Градот Скопје и формирањето граѓанска класа во периодот меѓу двете светски војни (1918-1941 год.) – од етнолошки аспект
Монографија
Автори: Алла Качева, Славица Христова, Татјана Ѓорѓиовска
Издавач: Музеј на град Скопје, 2002

 

„Уметнички живот” (извадок од монографијата): PDF mk