Select Page

Уметнички дијалози
Групна изложба

Младински културен центар (МКЦ), Скопје
17.05.2007

 

 

Учесници: Елена Ѓорѓиоска, Јана Мишева, Јана Сајковска, Весна Арангеловиќ, Иван Ивановски, Ивана Стојановска, Елена Петковска, Македонка Величковска, Гоце Ефтимов, Златко Стровјановски, Христина Зафировска, Зоран Тошевски, Александра Петкова, Мирко Бојаџиевски, Бојан Симовски

Текстови: Ивана Васева, Александра Јанчевска, Елена Тодевска, Јованка Попова, Кате Антевска, Нора Халими, Владимир Јанчевски

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)