Select Page

Уметничките групи во Македонија

Публикација

Автор: Владимир Величковски

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје

Година: 2003

 

Групи застапени во публикацијата: Денес, Мугри, Јефимија, ВДИСТ, 77, Зеро, Ликовен круг 25, 1ам, КИКС, Круг, Туш лабораторија, УСТА, ОПА, Давор НСК, ФПО, ИФО, Облик, Јуни

Автори на дела репродуцирани во публикацијата: Лазар Личеноски, Ристо Лозаноски, Ристо Шеќерински, Борко Лазески, Петар Мазев, Иван Велков, Борислав Траиковски, Дијана Томиќ Радевска, Игор Тошевски, „Зеро“, Перица Георгиев- Пепси, Симон Шемов, Глигор Стефанов, Петар Хаџи Бошков, Божидар Дамјановски, Славољуб Игњатовиќ Игнат, Јордан Грабулоски, Божин Барутовски, Димитар Кондовски, Томо Шијак, Боро Митриќески, Спасе Куноски, Свето Манев, Александар Станковски, ОПА

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)