Select Page

Уметничкиот вид изразување на револуцијата
Осврт на скулптурите од 4. Интернационален скулпторски симпозиум „Мермер” – Прилеп
Автор: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.09.1966

 

Осврт: PDF mk