Select Page

Уметничкиот активизам и агонистичките простори: Дали креативниот отпор го обезбедува правото на град?
Критичка расправа
Монтажна Галерија, Парк на франкофонијата, Скопје
04.06.2016

 

Учесници: Никола Гелевски, Олгица Нелковска, Љуми Беќири, Славчо Димитров, Ѓорѓе Јовановиќ, Филип Јовановски

Модерација: Александра Бубевска

Организација: „Контрапункт – асоцијација за развој на критичка теорија, социо-културен активизам и современи критички практики” и „Есперанца – светски културен центар”, во рамки на својот развоен долгорочен концепт за „Поттикнување култура за критичко мислење, читање и пишување”

Видео документација ☟