Select Page

Уметничка колонија Дебрца ’88
Групна изложба

Текст: Димче Коцо

Учесници: Батев Кирил, Ивановски Менде Методија, Коцо Димче, Николовски Трајче, Пандов Слободан, Спироски Перо, Целески Ѓоко, Шапкар Ристо

Белчиште – Охрид
1988

 

Каталог: PDF mk