Select Page

Уметници и од неврзаните земји
Интервју со Диме Јаневски

Автор: Е. Цакоска

Објавено во Народен глас, Прилеп
09.09.1985

 

Интервју: PDF mk