Select Page

Уметниците се подготвуваат за радикални моменти
Интервју со Билјана Исијанин и Гералд Харингер

Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
07.10.2010

 

Интервју: PDF mk