Select Page

Уметниците сакаат да подаруваат дела
Напис

Автор: Ивана Тасев; изјава: Викторија Васева Димеска

Објавен во Македонија денес, Скопје
05.09.2000

 

Напис: PDF mk