Select Page

Уметниците емигрираат надвор од земјава или внатре во професијата
Напис
Автор: Јасна Франговска; изјави: Виолета Шиндил, Емил Алексиев, Нада Прља

Објавен во Нова Македонија, Скопје
21.03.2009

 

Напис (нецелосен материјал) : PDF mk