Select Page

Уметникот слика за публиката
Интервју со Борис Недел

Автор: О. Спиркоска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
26.04.1966

 

Интервју: PDF mk