Select Page

Уметникот е само учесник
Интервју со Петар Хаџи Бошков

Автор: Н. Јаконов

Објавено во Вечер, Скопје
16.11.1989

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата