Select Page

Уметникот Вело Ташовски добитник на Гран при
Напис
Автор: не е наведен

Објавен во Дневник бр. 3007
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Дневник. Во моментот на преземањето, различни броеви на весникот се датирани со 18 март 2006.

Напис: PDF mk