Select Page

Ул. Салвадор Алјенде 68 / 68 Salvador Allende St
Самостојна изложба / Solo exhibition
Иван Ивановски / Ivan Ivanovski

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 28.10.2015

 

Текст: Елена Иванова / Text: Elena Ivanova

Каталог / Catalog: PDF mk/en

Покана / Invitation: JPG mk/en