Select Page

Улогата и значењето на групата „Мугри“ за современата ликовна уметност во Македонија
Студија

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.62-70), Скопје

1977

 

 

Осврт: PDF mk