Select Page

Трофеи
Самостоен проект
Стојче Тоциновски
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово (Изложбен салон)
Отворање: 25 октомври 2013

Покана: JPG mk