Select Page

Три графички манифестации
Рецензија (кон графичката изложба на ДЛУМ, самостојната изложба на графики на Борис Барутовски и самостојната изложба на графики на Димитар Малиданов, Скопје, 1979)
Автор: Богран Мусовиќ
Објавена во Нова Македонија, Скопје
10.06.1979

 

Рецензија: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата на ДЛУМ

>>> Линк до изложбата да Димитар Малиданов