Select Page

Три бои на времето
Осврт (кон изложбата на дел од колекцијата на уметнички дела на Работничкиот дом, Скопје, јануари 1966)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
23.01.1966

 

Осврт: PDF mk