Select Page

Триста научници ја напишаа личната карта на Македонија
Интервју Со Блаже Ристовски

Разговарал: Виктор Цветановски

 

Објавено во Глобус, Скопје

24.02.2009

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)