Select Page

Трилогија: Идентитет / Trilogy: Identity
Самостојна изложба / Solo exhibition
Јасна Богдановска / Jasna Bogdanovska
Текстови: Денис Дефиба, Александар Кондев / Texts: Denis Defibaugh, Aleksandar Kondev
Скопје / Skopje
2002

 

Целата содржина на каталогот е заштитена. Репродукцијата на било кој дел, без писмено одобрение од Јасна Богдановска е строго забрането.

 

>>> Линк до освртот на Владимир Величковски

 

(Од архивата на Христова Лиљана)