Select Page

Трето око
ТВ емисија

Посветена на Анета Светиева
Подготвила: Светлана Гоцева

МТВ
1987

 

Сценарио: Викторија Васева Димеска
Уредник: Ивица Џепароски

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)