Select Page

Трајче Јанчевски
Самостојна изложба
Текст: Славко Јаневски

Уметничка галерија, Скопје
20 октомври – 5 ноември 1971

 

Каталог: PDF mk