Select Page

Трајче Блажевски
Самостојна изложба

Центар за култура и информации, Скопје

12 – 25 декември 1983

 

Каталог: PDF мк