Select Page

Трансформации на скулптурата

Осврт кон изложбата „Преобразби 2: Модалитети на македонската модерна и современа скулптура” (МСУ Скопје, 2002)

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

01.09.2002

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)