Select Page

Транспарентност
Самостојна изложба
Владан Петрушевиќ и Надица Толевска
Уметничка галерија – Куманово (Изложбата ја организира ЗПРУ Кибер панк – Куманово во соработка со НУ Музеј од Куманово)
17-25.05.2017