Select Page

Транзициската реалност е податна за ангажирана уметност

Интервју со Атанас Ботев

Разговарала Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk

01.06.2007

 

Интервју: PDF mk