Select Page

Трампа на уметнички дела на наша штета
Напис
Автор: Весна Ивановска; изјави: Златко Теодосиевски, Владимир Величковски, Викторија Васева Димеска
Објавен во Дневник, Скопје
Февруари 2001

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)