Select Page

Траен белег на НОБ и револуцијата
Напис

Автор: М. Маневски; изјави: Боро Митриќески, Драган Попоски Дада

Објавен во Нова Македонија, Скопје
29.06.1975

 

Напис: PDF mk