Select Page

Традиционална анкета на „Нова Македонија“
Напис/анкета
Автор: не е наведен; изјави: Коле Манев, Драган Попоски Дада, Јонче Јосифовски, Кузман Георгиевски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
01.06.1983

 

Анкета (нецелосен материјал): PDF mk