Select Page

Тој што живее од традицијата, не создава традиција

Интервју со Душан Перчинков

Автор: Дејан Буѓевац

Неделен весник „Глобус”, Скопје
24.03.2009, број 101

 

Интервју: PDF mk