Select Page

Точка од која ќе тргнуваат сите патишта
Напис

Автор: Гордана Колевска

Теа модерна бр. 236, стр. 24 – 25
23.02.2005

 

Изјави од: Петар Хаџи Бошков, Беди Ибрахим, Гоце Наневски, Даниела Илиевска, Мирослав Величковски и Зоран Јаневски

PDF mk