Select Page

Тони Крег / Tony Cragg

Самостојна изложба / Solo exhibition

Музеј на современата уметност Скопје / Museum of Contemporary Art Skopje

20.02 – 14.03.1997

 

 

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња) ☟

 

>>> Линк до интервјуто на Софија Ѓуровска

>>> Линк до написот на Софија Ѓуровска