Select Page

Тони Димовски / Toni Dimovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Мирко Вујисиќ

 

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo

Декември 1999 / December 1999

 

Каталог: PDF mk/eng