Select Page

Томо Шијак

Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)

Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

 

Повеќе градови во Македонија

2012

 

Каталог: PDF mk